Občianske vybavenie

Základné potreby obyvateľstva po stránke občianskej a technickej vybavenosti v obci Hôrka pri Poprade uspokojujú:

Štruktúra a kapacita poskytovaných služieb pokrýva základné požiadavky obyvateľov obce Hôrka pri Poprade. V budúcnosti, s rozvojom obce, sa bude ruka v ruke rozvíjať aj paleta služieb dostupných priamo v obci. Jednoznačne k tomu prispeje aj príchod nových obyvateľov v súvislosti s výstavbou. Ostatné občianske a technické potreby dokonale uspokojujú okolité mestá.